دیدار نمایندگان مجلس دانش آموزی با مقام عالی وزارت