1397/09/12

نمایندگان مجلس دانش آموزی استان مرکزی با مدیر کل آموزش و پرورش و مدیر سازمان دانش آموزی استان مرکزی دیدار کردند.

دیدار نمایندگان مجلس دانش آموزی با مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی

به گزارش خبرنگار پانا استان مرکزی، این دیدار که دفتر مدیرکل آموزش و پرورش برگزار شد، نمایندگان مجلس دانش آموزی خواسته های خود را مطرح کردند و مدیر کل آموزش و پرورش نیز راهکارهایی به آنها ارائه نمود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی به نمایندگان گفت: اکنون که شما نماینده قشر قابل توجهی از دانش آموزان هستید باید از حاشیه ها پرهیز کنید و در کارهایتان تمامی جوانب را در نظر بگیرید.

شهریار فولادوند اظهار داشت: ضمن سرعت بخشی به کارها باید تلاش کنید با آرامش و دقت امور محوله را به پایان برسانید.

مدیر سازمان دانش آموزی استان مرکزی نیز گفت: نمایندگان مجلس دانش آموزی با حضور در این عرصه به تمرین جدی دموکراسی و مسئولیت پذیری می پردازند.

ابوالفضل بادرستانی بیان کرد: نمایندگان مجلس دانش آموزی باید با جدیت پیگیر مسائل باشند و با ارائه راهکارهای منطقی کمک به رفع آن بنمایند.

طرح مسائل کودکان کار و بدسرپرست همچنین درخواست ارائه راهکار برای رفع مشکلات آنها، بازدید از مدارس و گفت و گو با دانش آموزان، برگزاری مسابقه کتابخوانی با هدف افزایش انگیزه کتاب خوانی در بین دانش آموزان، کمک به دانش آموزان بی بضاعت از مسائلی بود که توسط مائده سادات عابدینی و امیرحسین جورابچی دو نماینده مجلس دانش آموزی استان مرکزی ارائه شد.


نظر شما: