مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی:

1397/10/15

مدیرسازمان دانش آموزی خراسان جنوبی از افتخارآفرینی پیشتازان استان خبردادوافزود: پیشتازان استان خراسان جنوبی در هشتمین اردوی ملی پیشتازان واولین جشنواره مهارت های تشکیلاتی پیشتازان کشور موفق به کسب مقام سوم کشوری شدند.

 افتخار آفرینی پیشتازان خراسان جنوبی در هشتمین اردوی ملی پیشتازان واولین جشنواره مهارت های تشکیلاتی پیشتازان کشور

محمد رضا بااطمینان مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی در گفتگو باخبرنگار پاناگفت : در این اردوی ملی که با حضور بیش از 2600مربی واعضاءازسراسرکشور درقالب گروههای پیشتازان پسرودختر در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزارشد پیشتازان استان خراسان جنوبی درمجموع پسران و دختران موفق به کسب مقام سوم کشوری در هشتمین اردوی ملی پیشتازان واولین جشنواره مهارت های تشکیلاتی پیشتازان کشور پس از استان های اصفهان و فارس شدند.

مدیر سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی ادامه داد: پیشتازان استان خراسان جنوبی درقسمت پسران موفق به کسب مقام اول درمهارت فریاد شادی ،مقام دوم درمهارت صف جمع ورژه ومقام سوم درمهارت چادرزنی ودرمجموع مهارت ها موفق به کسب مقام دوم کشوری شدند.

بااطمینان افزود: پیشتازان سازمان دانش آموزی درقسمت دختران نیز موفق به کسب مقام اول درمهارت مخابره و جهت یابی ومقام سوم درمهارت چادرزنی ودرمجموع مهارت ها موفق به کسب مقام چهارم کشوری شدند که درمجموع پسران و دختران پیشتاز سازمان دانش آموزی خراسان جنوبی مقام سوم کشوری رابه خوداختصاص دادند.

مدیرسازمان دانش آموزی خراسان جنوبی درپایان گفت : این موفقیت بزرگ را به همه عزیزان و زحمتکشان عرصه تعلیم و تربیت استان ، سرپرست و مربیان اردو ، یاور مربی و خبرنگار گروه و تمام دانش آموزان عزیز پیشتاز گروههای اعزامی تبریک و تهنیت عرض نموده و دست همه همکاران پرتلاش خودم در مجموعه سازمان استان و شهرستان ها و مناطق ، مدرسین مجرب، مربیان متعهد و دلسوز، پیشتازان باغیرت و خبرنگاران صادق پانا را می بوسم و در برابر همه عشق و تلاش همه این عزیزان سرتعظیم فرود می آورم.


نظر شما: