مدیر سازمان دانش آموزی استان کرمان خبر داد

1397/10/16

هاشم برآوردی مدیر سازمان دانش آموزی استان کرمان از برگزاری دوره آموزشی تخصصی دو روزه برای 148 مربی پیشتاز و32 مسئول سازمان دانش آموزی در کانون شهید ایرانمنش کرمان خبر داد

دوره آموزشی تخصصی  متمرکز استانی یرای 180 مربی پیشتاز سراسر استان برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان ، هاشم برآوردی مدیر سازمان گفت : در راستای تقویت دانش مهارتی ، تشکیلاتی و معرفتی مربیان پیشتاز و توانمندسازی آنان جهت آموزش خوشه ای به سایر مربیان پیشتاز ، یاورمربیان و اعضای پیشتاز مدارس ، دوره آموزشی دو روزه متمرکز استانی در روزهای 19 و 20 دی ماه در کانون شهید ایرانمنش کرمان برگزار می شود.

وی افزود : بر حسب تعداد مربیان و اعضای پیشتاز هرشهرستان منطقه  جهت اعزام مربی ،  سهمیه اختصاص یافته است و مدرسین پیشتاز به  صورت کارگاهی و روش تدریس فعال به مربیان آموزش خواهند داد.

مدیر سازمان تصریح کرد : مسئولان سازمان دانش آموزی نیز باید در حد مربی تخصصی ، مهارت های پیشتازی را آموزش ببینند و به سایرین منتقل نمایند.

برآوردی با تأکید بر جوان گرایی در آموزش های سازمان گفت : تاکید شده است که مربیان پیشتاز با سنوات خدمت 15 سال و کمتر در دوره آموزشی حضور یابند.


نظر شما: