با هدف تبیین و تشریح انتخابات مجامع پیشتازان و برگزاری کارگاه های مهارت های اجتماعی انجام شد

1397/10/12

هاشم براوردی مدیر سازمان دانش آموزی استان کرمان در ویدئو کنفرانس اعلام کرد : درخشش پیشتازان دختر و پسر استان کرمان در اردوی ملی باعث افتخار و مباهات است و انتخابات مجامع پیشتازان جهت عینیت بخشیدن به رکن چهارم اساسنامه سازمان باید با حساسیت و دقت خاصی برگزار شود

برگزاری ویدئوکنفرانس سازمان دانش آموزی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی سازمان دانش آموزی استان کرمان ، با هدف تبیین و تشریح  شیوه نامه اجرایی انتخابات مجامع اعضا و مربیان سازمان دانش آموزی و شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های اجتماعی پیشتازان ، ویدئوکنفرانس استانی برای رؤسای آموزش وپرورش ، معاونین پرورشی ، مسئولان سازمان دانش آموزی ،مدرسین و مربیان پیشتاز 32 شهرستان و منطقه استان برگزار شد.

برآوردی مدیر سازمان دانش آموزی استان در این ارتباط ویدئویی گفت : در هشتمین دوره اردوی ملی در تابستان گذشته، دختران پیشتاز-  که باید از آنها را فرشتگان پیشتاز بنامیم -  در مجموع همه رشته ها در رقابت 32 استان کشور مقام دوم کشور را کسب نمودند و پسران پیشتاز به مقام نهم کشور بسنده نمودند .

وی افزود : استان کرمان در مجموع دختران و پسران در نهمین دوره اردوی ملی مقام پنجم  کشور را کسب نمود.

برآوردی در رابطه با جذب و سازماندهی پیشتازان گفت : سال تحصیلی گذشته تعهد ما به وزارت ، جذب و سازماندهی 45000دانش آموز بود که سازمان دانش آموزی استان کرمان موفق شد 77000دانش آموز پیشتازرا جذب و سازماندهی کند.

مدیرسازمان دانش آموزی تصریح کرد : برای جذب دانش آموزان در سال تحصیلی جاری ، تعهد ما به وزارت 58750دانش آموز است که تاکنون  106000دانش آموز پیشتاز جذب کرده ایم  و در جذب و ثبت مدیر مدرسه ، مربی پیشتاز و دانش آموز 186 درصد رشد داشته ایم.

برآوردی در مورد انتخابات مجامع پیشتازان گفت : طبق اساسنامه سازمان دانش آموزی- که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد – 4 رکن سازمان ، هیأت امنا ،شورای برنامه ریزی ، مدیر سازمان و مجمع عمومی(کنگره ) می باشد که جهت تحقق رکن چهارم سازمان دانش آموزی ، انتخابات مجامع اعضا باید در سطح مدارس ، شهرستان/منطقه و استان در فضای رقابتی برگزار  و منتخبین به کنکره کشوری راه پیدا کنند.

مدیر سازمان دانش آموزی خاطرنشان کرد : بنده به دموکراسی و انتخابات سالم مجامع اعتقاد دارم و منتخبین مجامع  ، نمایندگان سایر دانش آموزان هستند که باید با نظرات ارزنده و طرح ها کاربردی ، به تحقق اهداف و برنامه های سازمان کمک کنند.

برآوردی در مورد کارگاه های مهارت های اجتماعی پیشتازان گفت : تربیت اجتماعی دانش آموزان به عنوان مهمترین ساحت تعلیم و ت از مأموریت های اصلی سازمان دانش آموزی است و توانمندسازی دانش آموزان در مهارت های13گانه اجتماعی به بالا رفتن کیفیت زندگی و آمادگی آنان در برابر چالش ها و...منجر خواهد شد.

در ادامه ویدئو کنفرانس ، محمود رجبی پور معاون سازمان دانش آموزی استان کرمان ، شیوه نامه اجرایی انتخابات مجامع اعضا ومربیان و شیوه نامه برگزاری کارگاه های آموزشی مهارت های اجتماعی پیشتازان را تبیین و تشریح نمود.


نظر شما: