برگزاری نشست هم اندیشی و توجیهی کارشناسان سازمان دانش آموزی استان بوشهر

1397/09/13

در تاریخ دوشنبه 97/9/12 جلسه هم اندیشی و توجیهی کارشناسان سازمان دانش آموزی شهرستان ها و مناطق استان بوشهر برگزار گردید. در این جلسه که با حضور معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل و مشاور امور جوانان مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد، از کتابچه برنامه سالانه سازمان استان رونمایی شده و در اختیار کارشناسان و مسئولین سازمان قرار گرفت.
در این جلسه از سه شهرستان/ منطقه ی برتر که در سال گذشته بیشترین درصد فعالیت های مورد انتظار را محقق نموده بودند تقدیر به عمل آمد.

برگزاری نشست هم اندیشی و توجیهی کارشناسان سازمان دانش آموزی استان بوشهر

نظر شما: