دختران پیشتاز از برج میلاد بازدید کردند.

.بازدید دختران پیشتاز از بلندترین سازه ایران

جلسه توجیهی کمیته استعداد یابی سرپرستان و سرداوران اردوی ملی پیشتازان دختر برگزارشد.۳۰۰ دانش آموز به صورت یاورمربی فعالیت خواهند کرد.

جلسه تو جیهی کمیته استعداد یابی سرپرستان و سرداوران اردوی ملی پیشتازان دختر

مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش از تلاش این اداره کل برای کاهش شکاف نسلی و افزایش گفت گوی بین نسلی خبر داد.

افزایش سطح مشارکت یکی از اهداف سازمان دانش آموزی است.

رئیس سازمان دانش آموزی و معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش برگزاری اردوهای دانش آموزی را بهترین مسیر و بستر برای آماده کردن دانش آموزان برای یک زندگی لذت بخش دانست.

کسب مهارت برای زندگی سعادتمند جز با کار تیمی امکان پذیر نیست

معاون فعالیت های سازمان دانش آموزی: دانش آموزان شرکت کننده در اردوی ملی از نخبگان هستند

آخرین جلسه هماهنگی هشتمین اردوی پیشتاز دختر

وزیر آموزش و پرورش در بازدید از خبرگزاری پانا به ظرفیت های این خبرگزاری در حوزه جذب ، پرورش نیرو و اطلاع رسانی اشاره کرد و تاکید کرد تمام امکانات آموزش و پرورش برای رسیدن به این هدف مهم، در اختیار این خبرگزاری قرار دارد.

خبرگزاری پانا می تواند از ظرفیت خبرنگاران افتخاری در همه مدارس آموزش و پرورش استفاده کند

رئیس سازمان دانش آموزی یکی از بزرگترین وجوه ممیزه خبرگزاری پانا را تولید سرمایه انسانی دانست.

رئیس سازمان دانش آموزی: یکی از بزرگترین وجه ممیزه خبرگزاری پانا تولید سرمایه انسانی است

هشتمین جشنواره ملی مهارت های تشکیلاتی دانش آموزان پیشتاز پسر سازمان دانش آموزی کشور با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

کاظمی :پیشتازان رهبران وسفیران فرهنگی سازمان دانش آموزی هستند.

آموزش مهارتهای زندگی در اولویت قرار می گیرد.

وزیرآموزش وپرورش

وزیر آموزش و پرورش،صبح امروز با هدف بازدید از اردوی ملی پیشتازان ،در محل اردوگاه شهید باهنر تهران،حضور یافت.

حضور وزیر آموزش و پرورش در جمع اعضاء و مربیان پیشتاز