سیدهادی دلبری خبر داد:

1397/10/10

سیدهادی دلبری در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران ستاد و استانی سازمان دانش آموزی:از رونمایی سایت جدید تا یک ماه آینده خبر داد.

از رونمایی سایت جدید تا یک ماه آینده خبر داد

سید هادی دلبری در این نشست گفت: «دستورالعمل پایگاه تغذیه سلامت با امضای وزیر آموزش و پرورش به استان‌ها ارسال شده است.»

معاون نظارت و هماهنگی سازمان دانش‌آموزی ادامه داد: «سایت جدید سازمان دانش‌آموزی تا یک ماه آینده رونمایی می‌شود و فعالیت خود را آغاز می‌کند.»

دلبری افزود: «برای رصد فعالیت‌های استانی تیم‌های ارزشیابی ارسال می‌کنیم و بحث بوفه‌های مدارس و جذب نیرو و ‌موارد دیگر را رصد خواهیم کرد.»


نظر شما: