مشاور سازمان دانش آموزی:

1397/10/10

مشاور سازمان دانش آموزی:تعالیم سازمان دانش آموزی تعالیم سند تحول بنیادین است

تعالیم سازمان دانش آموزی تعالیم سند تحول بنیادین است

مشاور سازمان دانش آموزی بر کار گروهی تاکید کرد و آن را جوهره این سازمان دانست.

علی‌نقی یزدان‌پناه در دومین روز از نشست هم‌اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش‌آموزی گفت: «زمانی که ناکارآمدی آموزش و پرورش در تحقق نیازهای روز دانش‌آموزان دیده شد، به منظور رفع این معضل سازمان دانش آموزی ایجاد گردید.»

او ادامه داد: «کار آموزش و پرورش ما انتقال فرهنگ، جامعه‌پذیر کردن بچه‌ها، ایجاد یگانگی و انسجام، نظارت اجتماعی، پرورش رشد شخصیت و تربیت سیاسی است.»

یزدان‌پناه گفت: « آموزش و پرورش دنیا ،بدین گونه عمل می کنند که ابتدا،آموختن برای دانستن، به کار بستن، زیستن و با دیگران زیستن است.»

مشاور سازمان دانش‌آموزی گفت: «مردم باید با ورود دانش‌آموزان خود به سازمان تغییر را در آنان حس کنند. آموزش و پرورش توسعه‌یافته به دانش آموز صبر، مدارا، همکاری، خلاق بودن، تقسیم کار و گفت‌و‌گو، نقدپذیر بودن را یاد می‌دهد.»

او افزود: «سازمان دانش آموزی باید مرکز تولید مدرس باشد و امور تربیتی باید سربازان خود را از شما مدیران سازمان دانش‌آموزی بگیرد.»

یزدان‌پناه خطاب به مدیران ستاد و استانی سازمان دانش‌آموزی گفت: «خواهش می‌کنم استراتژی‌ها بر پایه تولید فکر و علم باشد. تعالیم سازمان دانش‌آموزی تعالیم سند تحول بنیادین است.»

مشاور سازمان دانش‌آموزی در پایان بر کار گروهی تاکید کرد و آن را جوهره سازمان دانست.


نظر شما: