رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی:

1397/10/10

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی، دوره نهم مجلس دانش آموزی را دوره طلایی مجلس خواند.

دوره نهم مجلس دانش آموزی دوره طلایی مجلس است

زهرا پناهی روا در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران ستاد و استانی سازمان دانش آموزی از نگاه خوب قائم مقام سازمان دانش آموزی به مدیریت زنان در سازمان تشکر کرد و گفت: نگاه مسئولان به مجلس دانش آموزی خوب است و می توان بر این دقت نظر امیدوار بود و پرتوان تر به کار مجلس ادامه داد.

او ادامه داد: سعی داشته ایم که هر دوره از مجلس دانش آموزی را آسیب شناسی کنیم که در دوره نهم با توجه به بازنگری آیین نامه ها، دوره طلایی مجلس دانش آموزی برگزار شد.

پناهی روا درباره شوراهای دانش آموزی گفت: اساسنامه سازمان دانش آموزی مبنی بر این است که شوراهای دانش آموزی در مدرسه برعهده معاون پرورشی و دفتر فرهنگی هنری و خارج از مدرسه برعهده سازمان دانش آموزی است.

مشاور امور بانوان گفت: در دوره اخیر نیز  مدیریت و محوریت شوراهای دانش آموزی برعهده سازمان دانش آموزی است و مدرسه موظف می بایست یک نفر منتخب شورا را به منطقه معرفی کند.

او افزود: سعی کرده ایم یک برنامه دوساله برای مجلس و شوراهای دانش آموزی تبیین کنیم و تلاشمان بر آن  است که در سطح ستاد برنامه ریزی داشته باشیم.

پناهی روا افزود: در آیین نامه داخلی مجلس دانش آموزی درباره فعالیت شوراهای دانش آموزی نکاتی ارائه شده و ۵ قطب در سطح کشور به عنوان کمیسیون ها، زیرمجموعه هایی تحت عنوان کمیته دارند.

رئیس دبیرخانه مجلس دانش آموزی افزود: سند این دوره از مجلس مدرسه و سلامت روان دانش آموزان است و  یکی از موضوعات مهم کمیته های استانی مد نظر قرار گیرد.


نظر شما: