معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی:‏

1397/10/10

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی توانمندسازی دانش آموزان را برای ورود به اجتماع بر اساس سند تحول ‏بنیادین ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی دانست.‏

توانمندسازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع بر اساس سند تحول بنیادین ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی است

اردشیر دهقانی در دومین روز از نشست هم اندیشی مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی گفت: از سال 93 دو برنامه میان مدت را طراحی کردیمُ برنامه 5 ساله اول و برنامه 7 ساله دوم که این برنامه ها تحت افق 1404 طراحی شده است

او ادامه داد: در برنامه 5 ساله اولیت بر روی تغییر، موج آفرینی و احیای سازمان تمرکز کردیم در سازمان دانش آموزی برنامه داشتن هدایتگر و چراغ راه است.

دهقانی گفت: در سازمان دانش آموزی دو عنصر حیاتی دانش آموز و مربی وجود دارد که اولویت مربی است اما اساسنامه سازمان می گوید اعضا و مربیان داوطلب باشد که بر دانش آموز اولویت داشته باشد این موضوع در برنامه 5 ساله اول است اما در برنامه 5 ساله دوم این موضوع برعکس می شود.

او توانمندسازی دانش آموزان برای ورود به اجتماع و تربیت اجتماعی آنان براساس سند تحول بنیادین را ماموریت اصلی سازمان دانش آموزی دانست و گفت: مدرسه محوری، دانش آموز باوری و دانش آموز یاوری در تربیت اجتماعی دانش آموزان مهم است.

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی گفت: نتایج تحقق تربیت اجتماعی ما باید منتج به تغییر رفتار پایدار در اعضا، تمایل به رفتارهای جمعی و گروهی، باور به توانایی های خود، ایجاد تعهد در اعضا شود.

دهقانی افزود: محصول و خروجی نهایی سازمان دانش آموزی باید حساس و عملگرا نسبت به مبانی دینی و اعتقادی، آشنا با مهارت های زندگی و اجتماعی و تشکیلاتی، مشارکت جو، قانونمند و موثر در اجتماع، عالم و امیدوار به آینده باشد.

او در ادامه به راهبردهای فعالیت های دانش آموزی اشاره کرد و افزود: توسعه کمی و کیفی اعضا و مربیان، توانمندسازی دانش آموزان و مربیان، جریان سازی فرهنگی و تربیتی به عنوان راهبردهای فعالیت های سازمان دانش آموزی است.

معاون فعالیت های دانش آموزی سازمان دانش آموزی تمرکززدایی، طراحی فعالیت های جدید، تمرکز بر آموزش محتوای ترکیبی و خروج از فعالیت های صرف تشکیلاتی و مهارتی به عنوان رویکردهای سازمان دانش آموزان اشاره کرد و گفت: برای تحقق این رویکردها باید به فعالیت ها کیفیت دهیم تا افق 1404 باید به 4.5 میلیون دانش آموز برسیم و جذب کنیم در سال 98 از مجموع یک میلیون و 480 هزار نفر که برنامه ریزی کردیم بر تربیت 30 درصد یعنی یک میلیون و 350 هزار نفر تمرکز می کنیم. در 3 ماهه آینده انتخابات مجامع اعضا، کارگاه های مهارت اجتماعی، برگزاری اردوهای دانش آموزی و برنامه ریزی برای اجرای جشن نیکوکاری و همایش های یاوران انقلاب از جمله اقدامات ما خواهد بود.

او ادامه داد: ما در بحث نیروی انسانی 45 هزار مربی از استان ها می خواستیم و 53 هزار و 483 مربی تحویل ما دادند این تعداد در سال گذشته 39 هزار مربی بوده است همچنین امسال 44 هزار مدرسه داریم که سال گذشته 33 هزار مدرسه بوده است.

 


نظر شما: