1397/10/10

مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی بر فعالیت های مدرسه محور تاکید کرد.

تاکید مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی بر فعالیت های مدرسه محور

مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی از امکان کاهش برخی رشته های جشنواره فرهنگی در بازبینی جدید خبر داد و بر مدرسه محور بودن فعالیت ها تاکید کرد.
علی رمضانی در دومین روز از نشست هم اندیشی مدبران ستاد و استانی سازمان دانش آموزی که صبح امروز در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد گفت :ما در اداره کل فرهنگی هنری و فعالیت های اجتماعی و برگزاری جلسات تشکل اقدامات زیادی انجام دادیم.
رمضانی گفت :در بحث تولید کالای ایرانی انجمن در شورای دانش آموزی داریم و به این شورا مسئولیت داده ایم .در بحث جشنواره اردوها و فضای پرورشی کارگروهی تشکیل داده ایم و مدرسان و مربیان اردویی را مطرح کردیم.
مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی افزود :در یکی از راهکارهای سند تحول بنیادین آورده شده است که در شرایط بحرانی دانش آموز را وارد کار کنیم تا در این صورت هم افزایی شکل بگیرد.
او فعالیت های مدرسه محور دانست و گفت »در بحث جشنواره های فرهنگی هنری بازبینی جدیدی داریم و امکان کاهش برخی رشته ها را داریم.پرسش مهر امسال بررسی مجدد شده است و اولیا از آن حذف شده است که حدود دو میلیون نفر در پرسش محور کاهش پیدا می کند.
رمضانی به قدرت سازمان دانش آموزی اشاره کرد وسازمان دانش آموزی را یک نهاد عمومی و غیر دولتی دانست.
او خطاب به مدیران ستادی و استانی سازمان دانش آموزی ما علاقه مند هستیم مدیریت فضای پرورشی را به شما دهیم برای این موضوع باید برنامه ریزی کرد .
مدیر کل فرهنگی هنری ،اردوها و فضای پرورشی در پایان برشناسایی نقطه ضعف های کانون های فرهنگی تربیتی در استان ها تاکید کرد

 


نظر شما: