1397/10/09

محصول مشترک سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان،حفظ ایمنی و سلامت روان دانش آموزان است

معاون مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش:

معاون مدیرکل انجمن اولیا و مربیان آموزش و پرورش محصول مشترک سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان را حفظ ایمنی، امنیت و سلامت روانی دانش آموزان دانست.
محمدرضا ولی زاده در جلسه "هم اندیشی سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان درباره سرویس مدارس" گفت: سالانه سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی را به سرویس دانش آموزان مدارس روستایی اختصاص می دهد.
او ادامه داد: در تفاهم نامه سازمان دانش آموزی و انجمن اولیا و مربیان تلاش کردیم اختیارات و نقش ها را تعریف کنیم و در زمینه نظارت مستمر بر سرویس مدارس فعالیت داشته باشیم.
ولی زاده افزود: محصول مشترک ما حفظ امنیت، ایمنی و سلامت روان دانش آموزان است. نگاه ما در این حوزه اقتصادی و تجاری نیست بلکه نگاه ما مبتنی بر رویکرد تربیتی و امنیت روانی، جنسی و جسمی دانش آموزان است.
 


نظر شما: