1397/09/11

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس به میزبانی استان البرز برگزار گردید.

 بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس استان البرز برگزار شد

بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس به میزبانی استان البرز راس ساعت 10 صبح در مدرسه فاطمه پزشکی ناحیه 4 کرج با حضور جمعی از مسئولین کشوری، استانی و میهمانان خارجی برگزار شد.

در ادامه اسماعیل نجار ، معاون وزیرکشور و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با حضور در بیستمین مانور سراسری زلزله و ایمنی گفت: اصل در برگزاری مانور زلزله دانش آموزان هستند و هدف از برگزاری آن آگاه سازی جامعه در برابر حوادث احتمالی است .

وی افزود: حادثه هرگز خبر نمی کند و ما همیشه باید آماده باشیم و در گام نخست باید مخاطرات را خوب بشناسیم و بدانیم زلزله چیست و چگونه اتفاق می افتد و در ادامه میزان تخریب احتمالی را برآورد کنیم و اگر تمام اینها را شناختیم تا حدودی به ایمنی دست خواهیم یافت .

نجار با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای پیشگری از وقوع زلزله و آسیب های آن گفت : نوسازی و بازسازی مدارس یکی از کار های مهمی بود که توسطه خیرین و دولت انجام شد و در این کار جمهوری اسلامی در دنیا پیشتاز بوده است .

وی با اشاره به اهمیت برگزاری مانور سراسری زلزله در مدارس برای دانش آموزان گفت : دانش آموزان باید خطر وقوع زلزله را درک نمایند و در این خصوص مطالعه کنند و آموخته های خود را به خانواده منتقل نمایند تا این حس در سطح جامعه گسترش یابد .

 

وی در خاتمه اقدمات پس از زلزله را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت : کسانی که در زلزله سالم مانده اند باید با رعایت اصول و قوانین ایمنی نسبت به نجات دیگران اقدام نمایند و از هرگونه برخورد احساسی خودداری کنند .

 

 


نظر شما: