سید حسن خمینی در دیدار با پیشاهنگان پیشتاز وزارت آموزش و پرورش

1394/05/23

یادگار امام (ره) گفت: امام عزیزمان یک جامعه را متحول کرد، این تحول بیش از آن که تابع صحبت و سخن ایشان باشد، تابع خوب بودن ذات امام بود.

سعی کنید در امور پرورشی بیش از آن که از خوبی بگویید، خوب باشید

سید حسن خمینی در دومین روز هشتمین اردوی ملی پیشاهنگان پیشتاز وزارت آموزش و پرورش با این مربیان دیدار و گفتگوی صمیمانه ای انجام داد.

تولیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در این دیدار گفت: نشست و برخاست با انسان های مؤمن راهگشاست حتی اگه صرفا دیدار و جلوس باشد، مهم این است که مربی تربیتی خودش آدم خوبی باشد اگر اینگونه باشد شاگردانش قطعا انسان های خوبی می شوند. چون شاگرد از استاد الگوپذیری می کند. ولو آن مربی با دانش آموزانش فوتبال بازی کند و حرفی هم از معارف الهی زده نشود. ولی اگر مربی که خود را نساخته و عملکرد مناسبی ندارد از معارف بگوید کمتر اثر می کند.

وی افزود: امام عزیز ما یک جامعه را متحول کرد، این تحول بیش از اینکه تابع صحبت و سخن ایشان باشد تابع خوب بودن ذات امام امت بود چون برای خدا زندگی می کرد خداوند هم محبت او را در دل مردم قرار داده بود و این خصوصیت باعث شد در طول انقلاب بسیاری از آدم هایی که بدکردار بودند ناخود آگاه منقلب شدند و در مسیر قرار گرفتند.

یادگار امام ادامه داد: فیلم هایی که از این حسینیه در رسانه ها پخش شده گواه آن است که دیدار کنندگان با امام با نگاه کردن به این چهره نورانی گریه می کردند، قطعا بیان امام افراد را به گریه نمی انداخت بلکه حضور امام قلب آن ها را پاک می کرد مانند شعر معروف سعدی که می فرماید:

بگفتا من گِلی نا چیز بودم

ولیکن مدتی با گُل نشستم

در انتهای دیدار حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی برای این مربیان آرزوی موفقیت کرد و از حضور این عزیزان در حسینیه جماران تقدیر نمود.

لازم به ذکر است داوود روستایی قائم مقام معاون وزیر در سازمان دانش اموزی در ابتدای این دیدار مربیان حاضر را به عنوان مربیان پیشاهنگ پیشتاز وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد و حضور یادگار امام را در این جمع یک هدیه الهی از طرف خداوند متعال دانست و از ایشان صمیمانه سپاسگزاری کرد.


نظر شما: