1394/03/09

فایل آموزشی (نسخه 1.0 ) بارگزاری خبر و گزارش تصویری در پایگاه جامع پیشفر بر روی سایت قرار داده شد

فایل آموزشی کاربران استانی

برای دریافت فایل آموزشی

              * خبر استانی  اینجا را کلیک کنید.

              * خبر تصویری استان  اینجا را کلیک کنید.

 

 


نظر شما: