دو دست را با مشت هاي بسته بالاي سر برده و به شکل غير موازي نگه ميداريم.

آنچه منظور شماست مي بينم(آموزش فرامین گنگ)

آنچه منظور شماست مي‌بينم:

دو دست را با مشت‌هاي بسته بالاي سر برده و به شکل غير موازي نگه مي‌داريم.

 


نظرات کاربران

    نظر شما: