کف دست راست را مقابل صورت قرارداده و چند مرتبه از راست و چپ در جلوي چشم حرکت مي دهيد.

چه مي بينيد( آموزش فرامین گنگ)

چه مي‌بينيد

* کف دست راست را مقابل صورت قرارداده و چند مرتبه از راست و چپ در جلوي چشم حرکت مي‌دهيد.

 


نظرات کاربران

    نظر شما: