. فرمان به طرف من  بشتابيد،  به سرعت حرکت کنيد( آموزش فرامین گنگ)

 فرمان به طرف من  بشتابيد،  به سرعت حرکت کنيد

مشت دست راست را بسته و با سرعت از جلو بدن بالا برده و با قوت پايين آوريد.(اين حرکت چند مرتبه تکرار شود)

 


نظرات کاربران

    نظر شما: